2020


Tyvärr är Kalendern mycket osäker på grund

av den rådande Coronakrisen !


13 - 15 okt Mellstaträffen, Borlänge