Årsmöte 2021

Lördagen den 27 februari  kl. 16.oo

Digitalt möte som kräver föranmälan senast 14 februari.

Samma stopptid för ev. motioner.20 - årsfesten är planerad till augusti 2021