Onsdagsträffarna vid Restaurang Hyttan är slut för i år,
men fortsätter under 2021
Se vidare www.restauranghyttan.com