Onsdagsträffen 5 aug. vid Restarang Hyttan är tyvärr inställd
Se vidare www.restauranghyttan.com